Att vara coach på tävling, särskilt för barn och unga, är en viktig uppgift för att skapa en trygg tävlingsmiljö. För att stimulera tävlingsverksamheten ytterligare har FS beslutat att under en tid subventionera coachlicensen.

Läs mer på:
https://www.swekarate.se/forbundsnyheter/Nukandutadincoachlicensutanavgift/?fbclid=IwAR2t0teh76q5WwalxWQHlOIYlmIhD17SK6l0jgNTPMpo6-8o6ZfaFBMElCc