“Once a kata has been learned, it must be practised repeatedly until it can be applied in an emergency, for knowledge of just the sequence of a kata in karate is useless.”
— Gichin Funakoshi

Allmän information angående graderingar

Gradering är inget krav för någon men något som erbjuds de som har nått ny kunskap och klarat målen för ny grad. Kraven består av flera faktorer eftersom vi eftersträvar bra kvalité på utövarna i klubben. Förutom kunskap i nya kata och tekniker och hur dessa utförs har vi även krav på god och regelbunden närvaro, deltagande på läger och seminarier, samt en egen utvecklingsvilja som måste genomsyra den sammanlagda träningen under perioden för att vara behörig att gradera. Förberedelserna inför graderingen pågår hela terminen, men brukar bli intensivare mot slutet av terminen. Graderingen är alltid förenat med en examinations avgift.

I regel så avslutas varje termin med gradering, (shinsa på Japanska), där man vid regelbunden och kontinuerlig träning får möjlighet att testa för en ny bältesgrad. Rådgör alltid med din instruktör inför graderingen. Det är inte självklart att man graderar varje termin, har man inte tränat regelbundet kan det hända att man inte har utvecklats tillräckligt för att komma vidare. Därför är det viktigt att du pratar med din instruktör om du vet att du inte har tränat regelbundet, instruktören ser ju om du har utvecklats och kan prova till nästa grad. En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben! Tänk på att kunskaperna i karate inte sitter i bältet. Gradering är inte självändamålet med träningen utan det viktigaste är att man trivs med träningen och utvecklas.

Inom stilen Shotokan finns det ett graderings-system där olika färger på bältet representerar utövarens utvecklingsgrad. De olika färg- nivåerna kallas för Kyu (färgade bälten) och Dan (svartbältesgrader). Kyu- graderingar genomförs i klubbens egen regi upp till 1 Kyu.

Barn och juniorer under 13 år graderar sig till halvgrader, så kallade Mon. De får bälten som har en vit längsgående rand i mitten. Första gången leds man genom graderingen medans utövaren förväntas självständigt kunna visa upp teknikerna vid det andra graderings tillfället. Mon gör samma gradering inom bältesfärgen två gånger, först till c/d och sedan till a/b. c och a motsvarar +-gradering i Kyu-systemet.

När man klarat av graderingen får man ett diplom som visar den nya graden och man har rätten att bära det bältet. Diplomen fungerar som ett intyg för din grad och är en värdehandling.

Krav på kunskap innan första gradering:
Hur man bär sin dräkt.
Hur man viker och sköter sin Gi (dräkt).
Hur man knyter sitt Obi (bälte).
Grundläggande dojo etikett.
Ni hittar information om allt detta på vår dojo sida.

Övriga villkor för gradering:
Sensei´s tillåtelse att gradera sig.
Kunna utföra de ingående momenten för respektive grad.
HDKI märket fastsytt på dräkten (köps av föreningen).
Medlemsavgift och träningsavgift för HDKI Ludvika Karateklubb är erlagd.
Graderingsavgift erlagd. (Betalas vid graderings tillfället.)

Bältesfärger – Kyu grader

Vitt bälte: 10:e Kyu.
Rött bälte: 9:e Kyu.
Orange bälte: 8:e Kyu.
Gult bälte: 7:e Kyu.
Grönt  bälte: 6:e Kyu.
Blått bälte: 5:e – 4:e Kyu.
Brunt bälte: 3:e – 1:a Kyu.
Svart bälte: Shodan

Graderingskompendier

KIHON
Från shizentai – choku zuki x 10
Från heisoku dachi – mea geri x 10
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Alla x 4)
Framåt oi zuki chudan
Bakåt age uke
Framåt soto uke
Bakåt gedan barai
Från zenkutsu dachi – gyaku zuki x 10

KUMITE
Gohon kumite (Jodan) till räkning.

KATA
Heian Shodan eller Kihon Kata till räkning.

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Alla x 4)
Framåt oi zuki chudan
Bakåt age uke
Framåt soto uke
Bakåt shuto uke
Framåt uchi uke
Bakåt gedan barai
Framåt mae geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Shodan

 

KIHON
Framåt forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Alla x 4)
Framåt oi zuki chudan
Bakåt age uke
Framåt soto uke
Bakåt shuto uke
Framåt uchi uke
Bakåt gedan barai
Framåt mae geri
Framåt mawashi geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Nidan

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Alla x 4)
Framåt oi zuki chudan
Framåt gyaku zuki
Bakåt age uke gyaku zuki
Framåt soto uke gyaku zuki
Bakåt shuto uke
Framåt uchi uke gyaku zuki
Bakåt gedan barai gyaku zuki
Framåt mae geri
Framåt mawashi geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Sandan

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan
Framåt gyaku zuki
Bakåt age uke mae geri
Framåt soto uke yoko empi
Bakåt shuto uke nukite
Framåt uchi uke gyaku zuki
Framåt gedan barai gyaku zuki
Framåt mae geri oi zuki
Framåt mawashi geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Yondan

 

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Allt x 4)
Framåt oi zuki chudan
Framåt gyaku zuki
Bakåt age uke mae geri
Framåt soto uke yoko empi
Bakåt shuto uke nukite
Framåt uchi uke gyaku zuki
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Framåt mae geri oi zuki
Framåt mawashi geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)
Framåt ushiro geri

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri & mawashi geri)

KATA
Heian Godan

 

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki
Bakåt age uke mae geri
Framåt soto uke yoko empi
Bakåt shuto uke nukite
Framåt uchi uke gyaku zuki
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Framåt mae geri chudan oi zuki chudan
Framåt mawashi geri
Framåt yoko geri keage (kiba dachi)
Framåt yoko geri kekomi (kiba dach)
Framåt ushiro geri
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku zuki
Framåt jodan shuto uchi

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri, mawashi geri)

KATA
Tekki Shodan

 

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki
Bakåt age uke mae geri
Framåt soto uke yoko empi, uraken
Bakåt shuto uke mae geri nukite
Framåt uchi uke kizami zuki gyaku zuki
Framåt gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Framåt mae geri chudan oi zuki chudan
Framåt mawashi geri gyaku zuki
Framåt yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku zuki
Framåt jodan shuto uchi

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Bassai Dai

 

 

 

KIHON
Steg framåt zenkutsu dachi, gedan barai
(Allt x 4)
Framåt sanbon zuki
Bakåt age uke mae geri
Framåt soto uke yoko empi, uraken
Bakåt shuto uke mae geri nukite
Framåt uchi uke kizami zuki gyaku zuki
Framåt mae geri mawashi geri (same leg)
Framåt mawashi geri gyaku Zuki
Framåt yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Framåt ushiro geri gyaku Zuki
Framåt kaiten shinagara uraken gyaku Zuki
Framåt jodan shuto uchi
Framåt yori ashi gyaku Zuki step Framåt gedan barai yori ashi gyaku Zuki gedan barai

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Tokui gata. Choose from: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi.

Examiner imposes kata from: Heian Shodan – Godan, Tekki Shodan