Vår vision är att att förbättra varje
medlems förmåga, utefter dennes unika fysiska och mentala
förutsättningar, att möta utmaningar och svårigheter i livet
genom att träna en modern men traditionellt förankrad karate.

OM FÖRENINGEN

HDKI Ludvika karateklubb är en av de två föreningarna som bildades när gamla Dala Karateklubb Ludvika upplöstes. Den ursprungliga föreningen har anor från mitten på sjuttiotalet och har genom åren fostrat många bra karatekas. Vi har förnärvarande cirka 100st aktiva medlemmar och arbetar aktivt med att utveckla föreningen till att bli en lärande organisation där vi lär av positiva och negativa händelser. HDKI Ludvika Karateklubb är en partipolitiskt obunden och ideell förening som drivs av eldsjälar inom Ludvikas föreningsliv.

Vår förening tränar traditionell Shotokan Karate som är en av de största karatestilarna i världen idag, och en av de mest traditionella. Den infördes i Japan av mästaren Gichin Funakoshi från Okinawa. Stilen har stort fokus på kihon (grundtekniker), kata (form) och kumite (sparring) och har utvecklat en rad kraftfulla och dynamiska tekniker. Beteckningen ”Shotokan” härstammar från ”Shoto”, som var pseudonymen mästaren Funakoshi använde sig av när han skrev poesi.

Som namnet HDKI Ludvika Karateklubb antyder så är vi medlemmar av Hombu Dojo Karate International. HDKI är en internationell organisation som bygger på respekt, rättvisa och fullkomlighet. Vi drar styrka från våra kombinerade traditioner för att bygga en levande, hållbar och innovativ generation av framtida karate-ka.

Vår Sensei Kenneth Waara (5:e DAN) har sedan starten utvecklat nära relationer till internationella föreningar anslutna till HDKI. Detta möjliggör ett fantastisk utbyte av information, träning och erfarenheter från andra kända Sensei´s från världens alla hörn. Vi eftersträvar att organisera olika lägerverksamheter ett par gånger per år då vi får möjlighet att ta del av dessa inspirerande instruktörers samlade kunskap.

Vi är anslutna till Svenska Karateförbundet och därmed till Svenska Riksidrottsförbundet. Detta säkerställer att alla medlemmar är försäkrade under träning.

Vi följer Svenska Karateförbundet slogan “Trygg i dojon – Inga trakasserier”. Då det sedan 1 januari 2020 är krav på att ledare i förening som har kontakt med barn och ungdom ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att få inneha uppdraget.
Här kan ni läsa mer om vad det innebär.

Vi är i enighet med Riksidrottsförbundet att skapa trygga idrottsmiljöer. Mobbing och trakasserier förekommer tyvärr inom alla delar i samhället, även idrott. Tillsammans måste vi förebygga och åtgärda för skapa en trygg miljö för våra utövare. Sexuella trakasserier och övergrepp är särskilt allvarligt. Vår förening och Svenska Karateförbundet följer och arbetar enligt Riksidrottsförbundets policies och handlingsplaner mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten.
Läs mer om arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer.

Våra grupper

Nybörjargrupp barn.
Ålder: 7-12 år.
Från vitt till rött bälte.
Träningstider:
Tisdagar kl. 18:00 – 19:00
Söndagar kl. 12:00 -13:00

Fortsättningsgrupp barn.
Ålder: 7-12 år.
Från halve orange bälte och uppåt.
Träningstider:
Torsdagar kl. 18:00 – 19:00
Söndagar kl. 11:00 – 12:00

VÅRTERMINEN ÄR INSTÄLD PGA SJUKDOM!

Grupp för rehab & seniorer.
För alla åldrar.
Från vitt och uppåt.
Träningstider:
Måndagar kl. 18:00-19:00 (Nybörjare)
Måndagar kl. 19:00-20:00 (Fortsättning)
Lördagar kl. 10:00-12:00
(Fri träning)
Söndagar kl. 10:00-11:00
(Fri träning)

Nybörjargrupp för ungdom & vuxen. Ålder: 13 år och uppåt.
Från vitt till grönt bälte.
Träningstider:
Tisdagar kl. 19:00-20:30
Torsdagar kl. 19:00-20:30
Lördagar kl. 10:00-12:00
(Fri träning)
Söndagar kl. 10:00-11:00
(Fri träning)

Para-Karate.
För alla åldrar.
Från vitt bälte och uppåt.
Träningstider:
Lördagar kl. 11:00-12:00

Avancerad grupp för ungdom & vuxen.
Ålder: 13 år och uppåt.
Från blått bälte och uppåt
Träningstider:
Tisdagar kl. kl. 19:00-20:30
Torsdagar kl. 19:00-20:30
Lördagar kl. 10:00-12:00

(Fri träning)

Söndagar kl. 10:00-11:00
(Fri träning)