För att undvika missförstånd vill jag bara klargöra att ungdom & vuxen grupperna tillsvidare är sammanslagna. Alla från 13 år och uppåt oavsett bältesgrad, tränar tillsammans. Tisdagar kl. 19:00-20:30 och torsdagar 19:00-20:30. ( De sista 30 minuterna är valfria, ex för yngre deltagare osv.)