“The ultimate aim of Karate lies not in victory or defeat,
but in the perfection of the character of its participants.”
— Gichin Funakoshi

VÅR DOJO

Vi strävar efter att hålla den japanska traditionen levande genom att följa de procedurer som gäller vid traditionell karateträning i dojon. Detta innebär en del etikettsregler som alla följer för att hjälpas åt att behålla traditionen. I början kan det kännas konstigt med alla regler, men det blir snabbt en naturlig del av träningen. Dojon är platsen där vi tränar Karate. Dojo är ett japanskt ord sammansatt av orden “DO” och “JO”. DO betyder väg och JO betyder plats, alltså platsen där vi tränar den väg vi har valt. En dojo kan vara var som helst så länge det känns rätt för kropp, sinne och själ.

Man bugar alltid när man går in i en dojo och när man lämnar en dojo. Det är en tradition. Främst är det för att visa respekt för dojon (d.v.s. platsen) och dess regler, men även en mental förberedelse att det är dags för träning. Det är också ett sätt att visa för andra i dojon att man ska träna.

Våran dojo ligger i Valhallaskolans gamla gymnastiksal på Lyviksvägen 19A i Ludvika. Sammanlagt har vi en yta på cirka 200 kvadratmeter att tillgå. Uppdelade på omklädningsrum, dojo och en övervåning för fika och styrelsearbete.

Doju Kun

Inom karate finns något som kallas för “Dojo Kun” som är ett slags regelverk för hur man skall uppträda i dojon. Shotokan-karatens anfader, Gichin Funakoshi, satte upp fem regler som samtliga inleds med det japanska ordet “Hitotsu”, som betyder “ett” eller “först”, för att markera att varje regel är lika viktig. Det förekommer lite olika översättningar och tolkningar av Dojo Kun, men på svenska lyder de fem reglerna ungefär såhär:

一、人格完成に 努める こと (Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto)
För det första: Sträva efter att förbättra din karaktär och att utveckla dig som människa.

一、誠の道を守ること (Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto)
För det första: Var ärlig och lojal.

一、努力の精神を養うこと (Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto)
För det första: Ansträng dig och sträva efter att alltid göra ditt allra bästa.

一、礼儀を重んずること (Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto)
För det första: Visa andra människor respekt och artighet.

一、血気の勇を戒むること (Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto)
För det första: Träna din förmåga att behärska dig och undvik att använda våld.

Dojo etikett

 • Buga alltid när du kommer till respektive lämnar dojon, samt före och efter träning med partner.
 • Håll din Karate-gi ren.
 • Håll dina fötter rena och dina naglar klippta.
 • Svart- bälten tilltalas “Sensei”, lägre graderad instruktör “Senpai”.
 • Kom i tid. Kommer du för sent, invänta instruktörens signal på att du kan gå in i ledet.
 • Omklädd Karateka som ej deltar i träningen uppträder i dojon så att hens närvaro ej stör träningen.
 • Inget individuellt prat under träningen. Har du problem med någon rörelse, fråga instruktören.
 • Träna tillsammans och ej mot varandra.
 • Det är högre graderades skyldighet att hjälpa lägre graderade.
 • Vattenpauser bestäms av Sensei. Vi går inte ut i omklädningsrummen för att dricka.
 • Under träning, koncentrera dig på Karate och inget annat.

Hälsningsceremonin

 • När instruktören säger Seiritsu och klappar i händerna ställer man upp på ett led i gradordning med den högst graderade längst upp till höger.
 • Instruktören vänder sig mot spegeln, där på väggen finns bild på Gichin Funakoshi, moderna karatens grundare.
 • Därpå säger den högst upp till höger i ledet Seisa varpå alla sätter sig ner på knäna.
 • Därefter säger han/hon Mokusu. Då sluter man ögonen och slappnar av, en kort meditation.
 • När meditationen är slut han/hon utropar Mokusu Yame. Därefter kommer de olika bugningsfraserna.
 • Shome Ni Rei – Bugning framåt mot dojons huvudände, utan OSS.
 • Därefter vänder sig Sensei om.
 • Sensei Ni Rei -Andra bugningen är mot instruktören som leder träningen, med OSS!
 • Otagani Rei Sista bugningen är mer av allmän karaktär, d.v.s. man hälsar på alla närvarande i dojon. Alla vänder sig 45 grader mot han/hon som håller
  hälsningsceremoni, och han/hon vänder sig också 90 grader mot alla.
 • När bugningarna är avklarade utropas Kiritsu och alla reser sig upp.

Skötsel av dräkt och bälte

GI kallas den dräkt som vi bär. GI betyder kläder, dräkt eller uniform. Dräkten är av tradition vit och består av jacka och byxor. Jackan liknar en kort kimono med vänster framdel omlott utanpå den högra. Den vita färgen symboliserar renlevnad.

Längden på ärmarna ska vara mellan handlederna och armbågen. Armbågen får inte synas om man böjer på armen. Ärmen får inte täcka händerna.

Längden på benen ska vara mellan vristerna och vaden. Knät får inte synas om man böjer på benen. Längden på byxorna får inte täcka fötterna eller hälen.

Man får aldrig vika upp ärmar och benslut p.g.a. skaderisk!

Bältet håller jackan på plats och längden bör vara en bit nedanför höfterna.

Dräkten ska alltid vara ren när man tränar. En dräkt som man tar hand om håller i många år. Den tvättas som vanligt i tvättmaskin, men för att behålla kvalitén så ska den inte torktumlas då det sliter mycket på dräkten. Stryker man dräkten håller den längre. Den ska vikas enligt tradition.

Man tvättar aldrig bältet! Det ska av tradition se slitet och gammalt ut. Man knyter bältet enligt en speciell ordning och vi knyter efter den traditionella ordningen.

Hur man viker sin dräkt
Hur man knyter sitt bälte

TERMINOLOGI

Karate har många speciella ord. Här är en liten hjälp för att lära sig vad de olika tekniker och ställningar som man ska kunna efter första terminen heter, och lite fler uttryck som kan vara bra att kunna. Eftersom karaten är internationellt utbredd är det viktigt att man använder samma termer överallt. I och med att sporten härstammar från Japan så är det japanska som används. Det kan kännas som om det är många ord att lära sig, men mot slutet av första terminen brukar de flesta kunna merparten av dem. I alla fall så pass bra så att när de hör ordet, vet de vilken teknik det är.

Beskrivning inom hakparentes […] är den ordagranna japanska översättningen.

Ställningar:

Dachi [Ställning]

前屈立 Zenkotsu-dachi [Framåt böjd ställning]Den vanligaste ställningen. Lång djup stabil ställning där främre knät är böjt, rakt bakre ben.

騎馬立 Kiba-dachi [Ryttare ställning, Monterad ställning]Bred ställning, där man trycker knäna utåt, fötterna rakt framåt och ingen fot är framför den andra.

後屈立 Koukutsu dachi [Bakåt böjd ställning]Fötterna på en linje, där man har främre benet nästan rakt, och bakre benet böjt, bakre foten ska peka åt sidan.

用意 Youi [Förberedande (ställning)]Färdigställning, båda fötterna rakt fram, händerna vid sidan, lätt framför kroppen, knytna händer. Yoi betyder egentligen att man ska vara beredd och vissa högre kator har en annan ställning än den som beskrivs här.

正座 Seiza [Att sitta rakt (Alternativ betydelse: Att sitta korrekt)]Sittande ställning, avslappnad på knä med rak rygg.

Slag:

突き Tsuki/Zuki [Tryckande kraft (T.ex kraft i ett slag)]

直突き Choku-zuki [Rakt slag]Enkelt slag rakt fram, utförs vanligast i Kiba-dachi.

逆突き Gyaku-zuki [Motsatt slag]Rakt slag med den hand, vars fot är den bakre när slaget träffar, utförs normalt i Zenkotsu-dachi.

追い突き Oi-zuki [Uppföljande slag]Rakt slag, med den hand vars fot är den främre när slaget träffar, utförs normalt i Zenkotsu-dachi.

Blockeringar:

払い Barai [Svepande (Bokstavligen: Att betala)]

下段払い Gedan-barai [Lägre/låg svepning (Bokstavligen: Låg betalning)]Svepande blockering från örat nedåt, för att täcka magen/underlivet.

受け Uke [Block (Bokstavligen “Att ta emot”)]Att du tar emot tekniken från din motståndare och därför blockerar den.

上げ受け Age-uke [Övre/hög blockering]Blockering uppåt, för att skydda huvudet från tekniker framifrån.

外受け Soto-uke [Utanför blockering]Blockering i sidled som kommer utifrån kroppen och går in.

内受け Uchi-uke [Inre blockering]Blockering i sidled som kommer inifrån och passerar ut (startpunkten för blockeringen är handens motsatta höft).

手刀受け Shuto-uke [Hand svärd blockering]Den blockering som utförs med öppen hand i Kokutsu-dachi .

Sparkar:

蹴り Geri [Spark]

前蹴り Mae-geri [Framåt spark]Snärtig spark rakt fram.

回し蹴り Mawashi-geri [Svängande spark]En spark framåt som kommer från sidan.

横蹴上げ Yoko-keage [Horisontell uppstigande]Snärtig spark åt sidan utförs i början från kiba-dachi

横蹴込み Yoko-kekomi [Horisontell avsmalnande]Kraftfull spark åt sidan utförs i början från kiba-dachi

Målpunkter:

上段 Joudan [Hög nivå]Slagområde mot den högre delen av kroppen som inkluderar både axlar och huvud.

中段 Chuudan [Mellan nivå]Slagområde mot midjan, över midjan och under axlarna.

下段 Gedan [Nedre/låg nivå]Slagområde mot den nedre delen av kroppen. Allt som är under bältet

Räkneord:

Rei [Noll]

 Ichi [Ett]

二 Ni [Två]

 San [Tre]

 Shi [Fyra]Eftersom Shi också kan betyda “döden” på japanska används i dagligt tal normalt uttalet Yon för fyra istället (jfr. “Heian Yondan, den fjärde Heian-katan).

 Go [Fem]

 Roku [Sex]

 Shichi [Sju]Kan också uttalas som Nana. Shichi påminner om Ichi och kan skapa missförstånd så därför är det vanligare att använda Nana i dagligt tal

 Hachi [Åtta]

 Kyuu [Nio]

Juu [Tio]

Övrigt:

始め Hajime [Inledande/Starta/Börja]

止め Yame [Stanna/Avbryt/Sluta]

Hidari [Vänster]

Migi [Höger]

直って Naotte [Redo position]Naotte betyder att man ska avsluta det man gör och ställa sig i position, redo för nästa teknik. Det används bland annat när man gjort ett antal tekniker och kommit till en vägg. Ordet betyder inte “vänd”, men för att vara redo för nästa teknik måste man ju vända sig om!

Rei [Buga]Sägs ofta som det sista ordet av flera, där man börjar med att tala om vem/vilka/vad man ska buga för, t ex sensei-ni-rei (bugning för tränaren).

基本 Kihon [Grundläggande (tekniker)]

Kata [Form/formulär/formlig skepnad]Förutbestämt rörelsemönster av tekniker, för övning uppvisning eller tävling.

組み手 Kumite [Sparring (Bokstavligen “Grupp hand”)]Översätts ofta med det engelska “fight”.

黙想 Mokusou [Meditation (Bokstavligen “Tyst idé/tanke”) ]

立って Tatte [Stå upp]

正面 Shoumen [Vanlig yta]

Det är den vägg som är den främre delen av dojon, huvudväggen. Oftast har shoumen ett litet tempel som innehåller en ande för att beskydda teknikerna. De som tränar ska ha shoumen framför sig. Om en vägg har en dörr så kan den inte användas som shoumen för då är väggen inte en “vanlig yta”

押忍 Osu [Jag förstår/Jag följer (Bokstavligen “Tryckande ninja”)]Ett ord som används för att bekräfta varandra. Används som hälsning, för att visa att man förstår och så vidare. Osu används inte utanför kampsport och kan inte användas för att säga “jag förstår” i en vardaglig konversation på japanska

はい Hai [Ja]

いいえ Iie [Nej]

お互いに礼 Otagai ni rei [Bugning mot varandra]

先生に礼 Sensei ni rei [Bugning mot sensei]

先輩に礼 Senpai ni rei [Bugning mot senpai]

先生 Sensei [Lärare]

先輩 Senpai [Senior]

様態 Yotai [Läge/inställning] (容態 [Tillstånd] 要諦 [Inre väsen])
Yotai handlar om fysisk ställning, rak rygg och balans, men också om det intre tillståndet och den mentala beredskapen i alla lägen. Vanligaste användningen är nog ändå att rent fysiskt stå riktigt i sina tekniker.

När man talar om vilken ställning man ska inta, säger man först vilket ben som ska vara stödben, alltså det ben man har det mesta av tyngden på. Hidari-zenkotsu-dachi betyder alltså att vänster ben ska vara stödbenet. Eftersom stödbenet är framåt i zenkotsu-dachi blir det vänster ben som ska vara fram.

I kokoutsu-dachi har man ju tyngden på det bakre benet. Om man vill ha vänster sida framåt i kokoutsu-dachi måste man alltså säga migi-kokoutsu-dachi, eftersom migi betyder att tyngden ska vara på höger ben!

Ska en teknik utföras samtidigt som man intar en ny ställning, säger man namnet på ställningen först, innan tekniken (t ex hidari – zenkotsu-dachi – gedan-barai)

Efter att en anfallsteknik har namngets, namnger man målpunkten (t ex oi-zuki – joudan). Om ingen målpunkt anges är det underförstått att det är chuudan (kroppen (magen)).

Tekniker avslutas med Yame eller Naotte, däremellan gäller full koncentration, ordentliga ställningar och fokus.

Om inte annat sägs så gäller Yotai och att alltid ha blicken på motståndaren i alla tekniker.